Tématické okruhy blogu

Stránky se zabývají některými aspekty bezpečnosti v silniční dopravě. Zejména se týkají:

Použití vozidlových kamer pro zvýšení bezpečnosti provozu. Již nyní užívá mnoho provozovatelů klasická záznamová zařízení (tachograf, GPS modul apod.). V současné době se velkým tempem rozšiřují jako doplněk nebo jako samostatné záznamové zařízení vozidlové kamery. Jejich cena je zanedbatelná ve srovnání s cenou vozidla. Vyznačují se jednoduchou montáží, bezobslužným provozem a lze je použít i pro hobby záznam. V případě nehody nebo nepříznivé události je jejich svědectví neocenitelné. Záznam videokamery obsahuje mnohem více, než jen obrazovou informaci, protože s použitím metrické analýzy lze vyčíst rychlost, boční odstup, bezpečnou podélnou vzdálenost apod.

Použití stereofotografie zejména k dokumentaci místa nehody. Stereofotografie se masově používá například v kartografii. Pro dokumentaci místa nehody lze použít několik metod, které jsou nízkonákladové a mohou velmi dobře zaznamenat stopy na místě dopravní nehody. Stereofotografie se v současné době označuje jako 3D technika a můžeme se s ní setkat zejména v zábavní kinematografii.

Problematika pořízení fotodokumentace, zejména za snížené viditelnosti. Za dobrých světelných podmínek je možno pořídit dokumentaci i velmi levným (jednoduchým) kompaktem. V okamžiku, kdy jsou světelné podmínky nepříznivé (zkrátka chybí světlo), je nutno postupovat při pořízení fotodokumentace jinak, než za slunečného dne. Zejména je nezbytné vybavit se alespoň jednoduchým zařízením – stativem, bleskem, přídavným světlem atd.

Objasňování příčin silničních dopravních nehod, zejména  za snížené viditelnosti je velmi palčivým problémem. Typově se jedná o dopravní nehody spojené s pojmy dohled a rozhled.


Poznámka: Abyste mohli na blog přidávat vlastní články a abyste mohli k vybraným článkům psát komentáře, je nutno se registrovat.